Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu žadatele na pozemky, kterých se ochranné pásmo dotýká, žadatelem a účastníky, kteří mají vlastnická práva k pozemkům a stavbám na nich a další specifikace.