Zakladatelská smlouva

Zakladatelská smlouva

Zakladatelská smlouva zakládající akciovou společnost upravuje určení zakladatelů, předmět podnikání, dobu trvání společnosti, navrhovaný základní kapitál, akcie, upisování akcií, způsob a lhůty splacení emisního kursu akcií, nepeněžité a peněžité vklady, náklady založení společnosti, vlastní rozhodnutí zakladatelů o založení akciové společnosti.