Žaloba na přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu

Žaloba na přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu

Žaloba na přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu.