Započtení nesplatné pohledávky - neschopnost dlužníka plnit

Započtení nesplatné pohledávky - neschopnost dlužníka plnit

Dle ust. § 359 obchodního zákoníku může být započtena nesplatná pohledávka pouze vůči dlužníku, který není schopen plnit své peněžité závazky. Jde o odchylku z pravidla, že započíst lze jen pohledávku splatnou, sloužící k ochraně věřitele v obchodněprávních vztazích.