Závěť pořízená na palubě letadla ( závěť s úlevami)