Konání valné hromady – běžné záležitosti firmy, prokura